21


Get a scroller sign at http://www.crazyprofile.com.com!
သင္နွစ္သက္ရာ အေရာင္ ျဖင့္ေရြးခ်ယ္ၾကည့္ရူနိုင္ပါသည္

http://api.ning.com/files/meKe3Qn5I3JTs7ox*tgCFGD32NL5pHjsDBTwIGhdXN1pdiGuZLUGoSCkOa4pPMvB1IJwN0QvJCykxzdeh3j3Y24xF6qWyll2/H1.swi

Friday, January 11, 2013

ဘဂၤါလီမ်ားသိေစရန္

ၿမန္မာနိုင္ငံက တိုင္းရင္းသားပါလို႔ လိမ္ညာေနသူ ဘဂၤါလိမ္ေတြ ဖတ္ဖို႔
---------------------------------
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး ၁၃၅မ်ဳိးစာရင္း ပါ။ ဘဂၤါလီ (နာမည္ခံ ရိုဟင္ဂ်ာ) ဆိုတာ တိုင္းရင္းသားစာရင္းမွာ လံုး၀မရိွပါ။

( တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ၁၃၅ မ်ဳိးစာရင္းေပးပို႔ေပးတဲ့ ကိုမ်ဳိးခ်စ္လူငယ္ကို ဘကတအဖြဲ႔မွ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။)

၁- ကခ်င္

၂- ကယား(ကရင္နီ)

၃- ကယမ္း(ပေဒါင္)

၄- ကရင္ျဖဴ

၅- ကလင္ေတာ(လူေရွ)

၆- ေကာ္

၇- ကိုးကန္႔

၈- ကြီ

၉- ခမီ

၁၀- ေခါႏိုး

၁၁- ေခါင္းအိုင္ခ်င္း

၁၂- ခႏၱီးရွမ္း

၁၃- ခ်င္း

၁၄- ေခ်ာင္းသား

၁၅- ခြါဆင္းမဲ

၁၆- ခြန္လီ ေခၚဆင္းမ္

၁၇- ဂဒူး

၁၈- ဂဏန္း

၁၉- ေဂခို

၂၀- ေဂဘာ

၂၁- ဂံု (ခြန္ရွမ္း)

၂၂- ဂ်ိန္ေဖါ့

၂၃- ေဂြးသဲ

၂၄- စေကာကရင္

၂၅- စေနာ

၂၆- စမူ

၂၇- စံု(သဲ)

၂၈- ဆလိုင္

၂၉- ဆလံု

၃၀- ဆင္ထန္

၃၁- ဆိုင္ထန္

၃၂- ဇယိန္း

၃၃- ဇာေထာင္

၃၄- ဇိေဖ

၃၅- ဇိထံုး

၃၆- ဇို

၃၇- ဇိင္ဝါး

၃၈- ဇိန္ညွပ္(ဇန္နီယပ္)

၃၉- ဇြန္း

၄၀- တေပါင္

၄၁- တလယ္ပြါ

၄၂- တာဒိုး

၄၃- တီးတိန္

၄၄- ေတဇန္

၄၅- ေတာရ္

၄၆- ေတာင္ရိုး

၄၇- တိုင္ခြၽန္း

၄၈- တိုင္းခႏၱီး

၄၉- တိုင္းဆာ (မိုင္းသာ)

၅၀- တိုင္းေလ

၅၁- တိုင္းလိုင္ (တိုင္းလ်န္)

၅၂- တိုင္းလံု

၅၃- တိုင္းလြယ္

၅၄- တန္ဒူး

၅၅- ထမံ

၅၆- ထားဝယ္

၅၇- ဒင္မ္

၅၈- ဒိုင္ (ယင္ဒူး)

၅၉- ဒိုင္းနက္

၆၀- ဓႏု

၆၁- နာဂ

၆၂- ပနမ္း

၆၃- ပရဲ (ဘရဲ)

၆၄- ပေလဂီး

၆၅- ပေလး

၆၆- ပေလာင္

၆၇- ပသွ်ဴး

၆၈- ပအိုဝ့္ (အီေကာ)

၆၉- ပါကင္းမ္

၇၀- ပိုးကရင္ (အေနာက္)

၇၁- ပိုးကရင္ (အေရွ႔)

၇၂- ဖိုပြါ

၇၃- ဖုန္ (ဖြန္)

၇၄- ဖ်င္

၇၅- ဗမာ

၇၆- ဘန္ဂဲ

၇၇- ဘြဲ႔

၇၈- မကန္း

၇၉- မရူ

၈၀- မႏူမေနာ

၈၁- မဟူ

၈၂- မာရင္

၈၃- မီရမ္ (မရာ)

၈၄- မီအဲ

၈၅- ေမာရွမ္း

၈၆- ေမာ္ေနပြါ

၈၇- မိုယ့္ထိုင္ (ကသဲ)

၈၈- ျမိဳ

၈၉- ေျမာင္ဇီး

၉၀- ျမိတ္

၉၁- မြင္း

၉၂- မြန္

၉၃- ေယာ

၉၄- ယင္းၾကား

၉၅- ယင္းတလဲ

၉၆- ယင္းနက္

၉၇- ယင္းေဘာ္

၉၈- ယြန္ (လာအို)

၉၉- ရခိုင္

၁၀၀- ရဘိန္

၁၀၁- ရဝမ္

၁၀၂- ရီရန္

၁၀၃- ေရာင္ထု

၁၀၄- ရွမ္း

၁၀၅- ရွမ္းကေလး

၁၀၆- ရွမ္းၾကီး

၁၀၇- ရွမ္းဗမာ

၁၀၈- လရွီ

၁၀၉- လာခ်ိတ္

၁၁၀- လားဟူ

၁၁၁- လီစူး

၁၁၂- လီေရွာ

၁၁၃- လု

၁၁၄- လူရႈိင္း (လူေရွ)

၁၁၅- ေလးျမိဳ႔

၁၁၆- ေလာ္ေဝၚ

၁၁၇- ေလာက္ထူ

၁၁၈- လင္လဲ

၁၁၉- လိုင္

၁၂၀- လိုင္ဇို

၁၂၁- လမ္း

၁၂၂- လ်င္းထု

၁၂၃- လြယ္လ (ဝ)

၁၂၄- သက္

၁၂၅- ဟြားလ္ငို

၁၂၆- အခါ

၁၂၇- အဇီး

၁၂၈- အႏူး

၁၂၉- အနန္း

၁၃၀- အရႈိခ်င္း (ေျမျပန္႔)

၁၃၁- ေအာဝခမီ

၁၃၂- အူပူ

၁၃၃- အိုက္ကြယ္

၁၃၄- အင္

၁၃၅- အင္းသား

No comments:

Post a Comment